تقدیرنامه ها


شرکت مهندسی مشاور هلیل آب در طی سال ها فعالیت در حوزه عمران و سازندگی کشور مفتخر به دریافت گواهبنامه ها و تقدیرنامه های متعددی شده است. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- گواهینامه ISO 9001

۲- تقدیرنامه از آقای سید پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو

۳- تقدیرنامه از مجتمع مس سرچشمه جهت طراحی تصفیه خانه آب آشامیدنی شهر رفسنجان

۴- تقدیرنامه از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

۵- تقدیرنامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۶- تقدیرنامه از سازمان توسعه برق ایران

۷ – …