تقدیرنامه ها


شرکت مهندسی مشاور هلیل آب در طی سال ها فعالیت در حوزه عمران و سازندگی کشور مفتخر به دریافت گواهینامه‌ها و تقدیرنامه های متعددی شده است. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تقدیرنامه از آقای سید پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو

۲- تقدیرنامه از مجتمع مس سرچشمه جهت طراحی تصفیه خانه آب آشامیدنی شهر رفسنجان

۳- تقدیرنامه از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

۴- تقدیرنامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۵- تقدیرنامه از سازمان توسعه برق ایران

۶- اداره کل منابع و آبخیزداری استان کرمان

۷- شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان

۸ – شرکت آب وفاضلاب استان کرمان

۹ – شرکت آب فاضلاب روستایی استان کرمان

۱۰ – شرکت مهندسی آب وفاضلاب استان کرمان