مدیران ارشد

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتسابقه کارسابقه کار در شرکت
مجتبی اکبریمدیرعاملکارشناس عمران۲۱۱۸
محمدرضا فهیمیمدیر امور مهندسی منابع آبکارشناس زمین‌شناسی۵۳۲۰
محمدجواد اکبریانمشاور مدیر عاملکارشناس مکانیک۴۷۲۲
علیرضا منصفیمدیر امور اداریکارشناس آبیاری۳۰۲۵
غلامرضا سهرابیمدیر امور قراردادهاکارشناس زمین‌شناسی۳۲۲۳
محمدعلی احمدی نژادمدیر امور نظارتکارشناس ارشد عمران۲۶۲۱
کامران نثریمدیر امور نقشه برداریکارشناس معدن۲۳۱۶
شهره شیرخانیمدیر امور مطالعات طرح‌های آب و فاضلابکارشناس ارشد عمران۲۲۲۰
امین جعفریمسئول رسیدگی به پیمان هاکارشناس ارشد سازه های آبی۱۲۸
سولماز صلاحیمسئول حسابداریکارشناس حسابداری۱۲۱۲