تماس با ما


  • تلفن: (۰۳۴) ۳۲۵۲۲۰۵۱-۴
  • فاکس: ۳۲۵۲۲۰۵۰ (۰۳۴)
  • ایمیل: info@halilab.ir & info@halilab.com
  • نشانی: کرمان، خیابان ابوذر شمالی، کوچه شماره ۷۲ انتهای کوچه ، سمت راست، ساختمان مشاور هلیل آب 
  • صندوق پستی: ۱۹۳-۷۶۱۷۵