درباره ما

شرکت مهندسی مشاور هلیل آب در مرداد ۱۳۶۸ در قالب شرکتهای اقماری وزارت نیرو با هدف توسعه صنعت آب کشور تاسیس گردید.
از آن تاریخ تا کنون با استفاده از همکاری و توان علمی ، دانش فنی و تجارب کارشناسان مجرب طی سالها فعالیت نسبت به انجام خدمات مطالعاتی و مشاوره ای پروژه‌های سد سازی، تونل، ژئو تکنیک، تامین و انتقال آب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، شبکه‌های توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری و صنعتی، تصفیه‌خانه های آب و فاضلاب، حفاظت منابع آب، آبیاری و زهکشی و فضای سبز، حفاظت مهندسی رودخانه‌ها ،مخازن، نقشه برداری و مطالعات  جی آی اس، تهیه دستور العمل‌های بهره برداری و نگهداری و نظارت عالیه کارگاهی طرح های مذکور اقدام نموده است.  
سهام دولتی این شرکت در سال ۱۳۸۶ در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی  به بخش خصوصی واگذار گردید.