معرفی شرکت

معرفی شرکت مهندسی مشاور هلیل آب 

شرکت مهندسی مشاور هلیل آب در مرداد ۱۳۶۸ در قالب شرکتهای اقماری وزارت نیرو با هدف توسعه صنعت آب کشور تاسیس گردید .
از آن تاریخ تا کنون با استفاده از همکاری و توان علمی ، دانش فنی و تجارب کارشناسان مجرب طی سالها فعالیت نسبت به انجام خدمات مطالعاتی و مشاوره ای پروژه های سد سازی ،تونل، ژئو تکنیک ،تامین و انتقال آب جهت مصارف شرب ،کشاورزی و صنعت ،شبکه های توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری و صنعتی ،تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،حفاظت منابع آب ، آبیاری و زهکشی و فضای سبز ، حفاظت مهندسیرودخانه ها ،مخازن ،نقشه برداری و مطالعات  جی آی اس تهیه دستور العمل های بهره برداری و نگهداری و نظارت عالیه کارگاهی طرح های مذکور اقدام نموده است . 
سهام دولتی این شرکت در سال ۱۳۸۶ در راستای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی  به بخش خصوصی واگذار گردید .

  • شماره ثبت: ۱۵۱۸
  • محل ثبت شرکت: کرمان
  • نوع شرکت: سهامی خاص
  • شناسه ملی: ۱۰۶۳۰۰۹۱۷۷۷
  • کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۱۱۶۹۹۳۷
  • تاریخ ثبت شرکت: ۱۳۶۸/۵/۲۹