معرفی شرکت

معرفی شرکت مهندسی مشاور هلیل آب 

شرکت مهندسی مشاور هلیل آب در مرداد ۱۳۶۸ در قالب شرکت‌های اقماری وزارت نیرو با هدف توسعه صنعت آب کشور تاسیس گردید و از آن تاریخ تاکنون با استفاده از همکاری و توان علمی، دانش فنی و تجارب کارشناسان مجرب طی سال‌ها فعالیت نسبت به انجام خدمات مطالعاتی و مشاوره‌ای پروژه‌های سدسازی، تونل، ژئو تکنیک، تامین و انتقال آب جهت مصارف شرب ،کشاورزی و صنعت، شبکه‌های توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری و صنعتی ،تصفیه‌خانه های آب و فاضلاب، حفاظت منابع آب، آبیاری و زهکشی و فضای سبز، حفاظت مهندسی رودخانه‌ها، مخازن، نقشه برداری و مطالعات جی آی اس، تهیه دستور العمل‌های بهره برداری و نگهداری و نظارت عالیه کارگاهی طرح‌های مذکور اقدام نموده است. 
سهام دولتی این شرکت در سال ۱۳۸۶ در راستای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی  به بخش خصوصی واگذار گردید.