انتقال آب

انتقال آب به مجتمع سنگ آهن گهر زمین 

نام پروژهانتقال آب به مجتمع سنگ آهن گهر زمین
هدف انتقال آب از منطقه قطاربنه و عین البقر به سایت شرکت سنگ آهن گهر زمین
 جهت تامین کمبود آب تاسیسات موجود و همچنین تامین آب طرح های توسعه ای در دست اقدام
محل اجرای پروژه (استان- شهرستان- موقعیت)شهرستان سیرجان، کیلومتر ۶۰ جاده سیرجان-شیراز
طول خط انتقال۵۰ کیلومتر
مجری طرحشرکت سنگ آهن گهر زمین
مشاورشرکت مهندسی مشاور هلیل آب
مدیریت پیمان(MC)شرکت تارا طرح
پیمانکار طرحشرکت یگانه یاقوت دشت سبز
تاریخ شروع پروژه ( ماه/سال)۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تاریخ شروع عملیات اجرایی (ماه/سال)۱۳۹۶/۰۸/۰۱
 مدت اجرا (ماه)تصویب اولیه: ۹ ماه        آخرین بازنگری : ۴۸ ماه
تاریخ شروع بهره برداری آزمایشی (ماه/سال)اسفند ۱۴۰۰
میزان اشتغال زایی مستقیم دوران بهره برداری (نفر)۱۲
گزارش پیشرفت پروژه (فروردین ۱۴۰۱)
۸۰%