احداث تصفیه‌‌خانه آب

احداث تصفیه خانه آب شرب شهرستان رفسنجان

نام پروژهاحداث تصفیه خانه آب شرب شهرستان رفسنجان
هدف در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی، شرکت ملی صنایع مس ایران جهت تامین نیاز روزانه  آب شرب شهرستان رفسنجان اقدام به ساخت تصفیه‌خانه ای در ۳ مدول با ظرفیت ۳۱۰ لیتر بر ثانیه (ظرفیت مجموع ۹۳۰ لیتر بر ثانیه) نموده است.
محل اجرای پروژه (استان- شهرستان- موقعیت)شهرستان رفسنجان
زمین تخصیص یافته (هکتار)۱۴٫۳ هکتار
سطح زیر بنای نصب تجهیزات (مترمربع)۷۵۰۰۰ مترمربع
مجری طرحشرکت ملی صنایع مس ایران
مشاور/ مشاوران شرکت مهندسی مشاور هلیل آب
مدیریت پیمان(MC)شرکت مهندسین مشاور شارگان
پیمانکاران عمده  طرحشرکت شیمبار
تکنولوژی مورد استفادهسیستم ازن زنی
ظرفیت تولید( لیتر بر ثانیه)۹۳۰ لیتر بر ثانیه
نام  محصول تولیدیتصفیه آب شرب
مجوز سازمان محیط زیستمجوز دارد
تاریخ شروع پروژه ( ماه/سال)۱۴۰۰/۰۳/۰۶
تاریخ شروع عملیات اجرایی (ماه/سال)۱۴۰۰/۰۳/۰۶
 مدت اجرا (ماه)تصویب اولیه: ۲۱ ماه۲۱ ماه
تاریخ شروع بهره برداری آزمایشی (ماه/سال)۱۴۰۲/۰۳/۰۳
تاریخ اتمام/تحویل دائم پروژه (ماه/سال)تصویب اولیه۳۰ ماه
نام و میزان مواد اصلی ورودیآب
میزان برق مورد نیاز (مگاوات)۰٫۶ مگاوات
میزان آب مورد نیاز (هزار مترمکعب در روز)۸۰ هزار مترمکعب در روز
میزان گاز مورد نیاز (مترمکعب در ساعت)۳۳۴۸ مترمکعب در ساعت
میزان اشتغال زایی مستقیم دوران بهره برداری (نفر)۲۴ نفر

گالری عکس

گزارش پیشرفت پروژه
۱۸%